Trouwen corona 2021

Trouwen boerderij
Bertine Olieman
Bertine Olieman

Locatiemanager

Wat zijn de mogelijkheden als je wilt trouwen met corona in 2021?  Deze update is naar aanleiding van de persconferentie op 8 maart 2021 om 19.00 uur

Gisteren was de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Eerlijk gezegd had ik er niet echt naar uitgekeken. Eerder wist je al dat er versoepelingen aan zaten te komen maar nu ziet het er maanden voor de horeca allemaal somber en uitzichtloos uit. Vandaar dat ik ook niet echt hoop had dat er iets positiefs verteld zou gaan worden. Ik deed nog een poll op instagram story’s en daar gaf 93% aan dat ze er eigenlijk net zo in stonden. Afgelopen weekend kwam er wel iets van informatie naar buiten. Vanaf 31 maart de terrassen open. Om die reden zette ik toch de livestream aan maar ondertussen tikte ik wat mailtjes.

Ik was echt positief verrast met alle informatie die we kregen! Op de groepsapp met ons personeel deden we met elkaar een dansje omdat er licht is aan het einde van de tunnel! We hebben weer zo’n zin om aan de slag te gaan met elkaar. Oké, en dan nu even concreet. Wat is er gezegd en wat hebben we er aan? Voor de juistheid van de informatie heb ik delen van de geschreven persconferentie gekopieerd en geplakt. Zo hebben we precies de informatie die ook zo gezegd is.

Rutte: Door ons de komende tijd extra goed aan de maatregelen te houden, kunnen we die derde golf verder voor ons uitschuiven en ook lager houden. En áls dat ons lukt, als het lukt om de R rond of liefst onder de 1 te krijgen, en als de ziekenhuizen dus niet verder onder druk komen te staan – dan komen we rond Pasen op een punt dat we weer een nieuw risico durven te nemen. Dan durven we het aan om vanaf 31 maart de buitenterrassen van de horeca weer te openen. Wel onder voorwaarden, met een maximaal aantal personen per tafel en per terras. Helaas duurt het iets langer voordat de terrassen open gaan…

Toegangstesten

Daarnaast gaan we toegangstesten. Met de zogeheten fieldlabs doen we onderzoek naar hoe we met testen nu al grote bijeenkomsten mogelijk kunnen maken. Met proefcongressen, theatervoorstellingen en evenementen waarin we bezoekers vooraf testen. En met dat toegangstesten zijn we strikt, je moet met een testbewijs kunnen laten zien dat je kort ervoor negatief getest bent, want anders kom je niet binnen. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn echt bemoedigend. Het lukt om mensen die besmet zijn vooraf te vinden en van een evenement zo geen feest voor het virus te maken.

En die app die we gaan gebruiken voor het toegangstesten, de coronacheck-app, laat aan de deur zien, via een QR-code dat je een negatieve testuitslag hebt gehad en er dus een hele kleine kans is dat je besmettelijk bent. En we onderzoeken nu of die app eenzelfde ‘sein veilig’ kan geven als je gevaccineerd bent, dan moeten we wel zeker weten dat – als je gevaccineerd bent – je het virus ook niet meer overdraagt. Door het zo te regelen, weet degene straks aan de deur niet om welke reden jij niet besmettelijk bent en dus een groen vinkje in die app krijgt. Maar laat ik heel duidelijk zeggen: Niemand moet zich verplicht voelen, niemand moet verplicht worden om te bewijzen dat hij of zij gevaccineerd is. Geen directe of indirecte vaccinatieplicht dus.

Trouwen corona 2021 Trouwen corona 2021

Routekaart en trouwen

Vraag journalist: hebben we nog iets aan de routekaart, wat is die nog waard?

De Jonge: Zeker. Wat we doen namelijk is die routekaart gebruiken om te kijken: zie je nou over een breder front van verschillende sectoren in kleinere stapjes tot afschaling kunnen komen? En eigenlijk het voorbeeld van de besluitvorming van een aantal weken geleden, maar ook wat we vandaag op tafel leggen is nou juist aan de hang van die routekaart tot stand gekomen. Dat we kijken: hoe zou je nou een kleine versoepeling kunnen bieden binnen hetzelfde risiconiveau gegeven het epidemiologische gesternte. Dat biedt nog geen ruimte om forse versoepelingen te doen, maar wel om een kleine stap te zetten. Nou, dat was een brede wens ook in de Kamer, brede wens ook in het kabinet om het zo te doen. Dus niet de ene sector wel en alle andere sectoren niet. Maar over een aantal sectoren een kleiner stapje zetten daar waar het mogelijk is.

Jonker: Maar zo’n routekaart was toch bedoeld dat iedereen kon zien: wanneer wordt er wat versoepeld? Wanneer komt er een strengere maatregel? Dat lukt nu toch niet aan de hand van die routekaart?

DE JONGE: Toch wel, en u zult ook zien als bijlage bij de brief die vanavond naar de Kamer gaat dat er ook weer een update van de routekaart bij zit. En zo had ik ook de laatste keer dat er een update was gemaakt aangekondigd dat het niet de laatste zou zijn. En die wijst ook de weg daar waar je over een breder front kleine stappen wilt zetten ter versoepeling, hoe dat er dan uitziet. Aan welke knopjes je kunt draaien, bijvoorbeeld binnen-buiten. Of bijvoorbeeld de groepsgrootte. Daar kun je allemaal aan sturen. Neem de terrassen. Daar zeggen we: ja de horeca open nu, dat kan eigenlijk niet. Maar als je het alleen op de terrassen doen, dus alleen buiten doet en als je het met een maximum doet van laten we zeggen 50. En als je het twee aan twee doet.

Dan zijn op zichzelf genomen het aantal bewegingen en daarmee ook het risico bij een heropening van de terrassen ook op zichzelf genomen overzichtelijk. Niet voor nu, maar wel als over een aantal weken blijkt, dus als op 23 februari blijkt, dat de R nog steeds rond de 1 is. En ook de ziekenhuizen niet enorm extra belast zijn in de afgelopen weken.

De update van de routekaart is op dit moment nog niet beschikbaar helaas.

Trouwen corona 2021

Vaccinaties

Vraag journalist: Premier Rutte, we horen u zeggen: begin juli kan iedereen die het wil gevaccineerd zijn in Nederland. Op zijn minst de eerste prik.

De Jonge: Dat hopen we op basis van de huidige leveringsschema’s van de vaccins, zou dat haalbaar moeten zijn.

Vraag journalist: Ja maar daarbij zegt u: veel maatregelen kunnen wel worden opgeheven, maar niet alle. Welke maatregelen moeten nou nog behouden worden op het moment dat veruit het grootste deel van Nederland gevaccineerd is?

Rutte: Dat is nu nog eigenlijk niet te zeggen. Dat hangt er ook van af wat dat betekent als iedereen ten minste een eerste prik heeft gehad, wat dat betekent voor de collectieve veiligheid. Het heeft ook te maken met de vraag in hoeverre je nog besmettelijk bent als je het vaccin hebt. En het heeft er ook mee te maken hoeveel mensen dan daadwerkelijk het vaccin genomen hebben. Dus al dat soort dingen is het van afhankelijk. Dus we houden er rekening mee dat je weliswaar dan weer ja het veel normaler is, maar nog niet helemaal het oude normaal. Maar wat het precies is, dat kunnen we nu nog niet zeggen.

Maar in de berekeningen van meneer De Jonge eerder zijn er acht miljoen mensen volledig gevaccineerd, die hebben twee prikken gehad. Als het beleid erop gericht is om de overbelasting van de zorg te voorkomen, als er zoveel mensen gevaccineerd zijn is de kans toch bijzonder klein, dan kunnen we toch van de maatregelen af?

Trouwen corona 2021

Kan de horeca dan in mei gewoon weer  helemaal open?

Rutte: Dan hoop je natuurlijk dat je af kunt van allerlei maatregelen die beperkingen opleggen aan onze horeca, onze winkels et cetera. Maar of je ook af kunt van de anderhalve meter bijvoorbeeld, dat zullen we dan moeten bekijken.

De jonge: Het is de vraag of de horeca er gebruik van wil maken. Het kan wel. Het mag wel. De vraag is of de horeca niet op een andere manier makkelijker open kan. Vaccinatie, daar moeten we echt eerst van leren of het ook daadwerkelijk transmissie remmend is. Moeten we ook niet van doen alsof dat ons morgen gaat helpen, daar werken we wel naartoe natuurlijk. Maar daarvoor moet je eerst echt die zekerheid hebben.

Ik zei het toch? Verrast veel perspectief! Het lijkt er op dat we nu opeens weten waar we aan toe zijn. Dat we komende zomer bruiloften kunnen gaan vieren! Nog steeds met enkele maatregelen. Maar het ziet er naar uit dat vanaf mei, juni het er al een stuk normaler uit gaat zien. Laat het trouwseizoen maar beginnen!

Ben jij na het lezen van deze blog net zo hoopvol en enthousiast als ik? Ben je nog op zoek naar een trouwlocatie voor 2021? Dan zou je even op deze pagina kunnen kijken of onze locatie past bij jouw wensen.

Liefs, Bertine

Op ons instagram account houden we je op de hoogte van de huidige maatregelen.

Lees ook de andere blogs